UAB KK investicijos rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

1. Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio "mes" forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: UAB KK investicijos
Mūsų įmonės kodas: 301845580Mūsų adresas: A. Juozapavičiaus pr. 7F-1, Kaunas

3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes teikiame viešą prieigą prie interneto svetainės www.korys.lt (toliau - "Svetainė") ir mūsų socialinio tinklo Facebook profilio (toliau - "Socialiniai tinklai"), juos palaikome, tobuliname, užtikriname jų saugą. Jūs, naršydami mūsų Svetainę ir Socialinių tinklų profilius, gaunate prieigą prie jų turinio ir sutinkate su teisės aktų nustatytomis jų naudojimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant autorinių teisių sąlygomis ir šiame informaciniame pranešime pateikiamomis asmens duomenų apsaugos bei privatumo sąlygomis.

Mums reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus siekiant:

- valdyti, tobulinti ir optimizuoti mūsų Svetainę ir jos vartotojų patirtį;
- suprasti naršymo tendencijas, įvertinti Mūsų auditorijos dydį ir naudojimo modelius, suprasti Mūsų vartotojų norus, pageidavimus;
- pagerinti svetainės veikimą ir išvaizdą, kurti naujas funkcijas ir funkcionalumą;
- apsaugoti Mūsų teises ir turtą, susijusius su Svetaine.

4. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Informaciją, kurią sugeneruoja Mūsų sistema, dėl to, kad naudojatės pasalugomis per Mūsų interneto svetainę:

- Informaciją apie įrenginį;
- Interneto svetainės naršymo ypatumai;
- Anoniminę ir apibendrintą informaciją apie svetainės lankomumą;
- Slapukų suteiktus anoniminius identifikatorius.

5. Ar naudojate slapukus?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Slapukų politikoje.

6. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Naršydami po interneto puslapį Jūs neturite Mums pateikti jokios informacijos. Tačiau norėdami užsiregistruoti Mūsų svetainėje privalote pateikti:

- El. pašto adresą;
- Slaptažodį.

Užsiregistravę Mūsų Svetainėje galite, bet neprivalote pateikti daugiau informacijos apie save. Ši informacija reikalinga tik tuo atveju, jei norite apsispirkti Mūsų el. parduotuvėje. Be prašomos informacijos negalėsite užsisakyti prekių.

7. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Iš kitų šaltinių informacija nėra renkama.

8. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą užtikrinti savo interneto svetainės stabilumą ir stebėti jos lankomumą (GDPR 6 str. 1d. f p.)

9. Ar Jūs renkate jautrią informaciją apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir prašome Mums tokios informacijos neteikti. Jei tokią informaciją Mums pateiksite, laikysime, kad davėte sutikimą tokiems asmens duomenims tvarkyti (GDPR 6 str. 1 d. a p., 9 str. 2 d. ap.).

10. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Automatinis sprendimų priėmimas nėra vykdomas, Jūs neesate profiliuojamas.

11. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informaciją galime perduoti:

- Išorės paslaugų teikėjams, teikiantiems IT, Svetainės funkcionalumo palaikymo, rinkodaros ir kitas paslaugas;
- Teisėsaugos institucijoms, ikiteismines prcedūras atliekančioms institucijoms, anstoliams, teismams, kiek tai būtina Mūsų teisėtų interesų užtikrinimui.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas norint laikytis Mums taikomų teisinių įpareigojimų, teisinių pretenzijų nustatymui, vykdymui ar gynimui, tiek teismo procesuose, tiek administracinėse ar neteisminėse procedūrose.

12. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?

(EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija).

Nesidaliname.

13. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

Informaciją susijusią su slapukais saugome kaip tai nurodyta slapukų politikoje.

14. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į Mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 15 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;
Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą Mūsų Bendrovėje;
Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

15. Kaip Jūsų kontaktinis asmuo gali man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, Mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@korys.lt